Avustushakemus (yhteisö)

Hakijan tiedot
Avustuksen tiedot
Avustettavan toiminnan osallistujamäärät ikäluokittain
Arvio avustettavan toiminnan taloudesta
Muut avustettavaan toimintaan haetut/saadut avustukset
Yhteisön talous hakemusta edeltäneellä tilikaudella
Aikaisemmat avustukset
Merkitse kenttään avustuksen myöntämisvuosi ja määrä
Suostumus Vakka-Suomen Nuorisosäätiön henkilötietosuojaa koskevan selosteen mukaiseen henkilötietojen käsittelyyn. Merkitsemällä X ylläolevaan ruutuun, hakija tai hänen huoltajansa hyväksyy käsittelyn. Ilman merkintää hakemusta ei voida käsitellä.