Tarkoitus ja historia

Säätiön sekä Rauman että Rauman mlk:n suojeluskuntien ja lottien historiaa on valtiotieteen tohtori, dosentti Mikko Uola kuvannut ansiokkaasti vuonna 1994 julkaistussa teoksessaan ”Raumalaiset Suomea suojaamassa”. Kirja on lainattavissa alueen kirjastoissa. Lisäksi kirjaa voi tiedustella osoitteesta: asiamies@vakka-suomennuorisosaatio.fi

Perustaminen ja säännöt

Suojeluskuntien lakkauttamisen yhteydessä syksyllä 1944 halusi Vakka-Suomen suojeluskuntapiiri pelastaa sekä oman että piiriin kuuluvien suojeluskuntien omaisuuden joutumasta valtion haltuun. Vakka-Suomen Nuorisosäätiö perustettiin 50.000 markan pääomalla 4.11.1944. Oikeusministeriön samana päivänä vahvistamien sääntöjen mukaan säätiön tarkoitukseksi määriteltiin nuorison ruumiillisen ja henkisen kehityksen tukeminen Vakka-Suomen alueella raittiissa, terveessä ja kristillismielisessä hengessä. Tätä tarkoitusta säätiön tuli toteuttaa jakamalla avustuksia ja apurahoja joko yksityisille henkilöille, jotka valmistautuvat nuorison kasvattajiksi tai jotka sellaisina jo toimivat taikka sellaisille yhdistyksille tai yhteisöille, joiden tarkoitusperät ovat sopusoinnussa säätiön tarkoituksen kanssa.

Omaisuus

Säätiön omaisuus karttui loppuvuodesta 1944 lotilta ja suojeluskunnilta saaduilla lahjoituksilla, joista merkittävimmiksi muodostuivat Oy Raumanlinnan, 1933 valmistuneen suojeluskuntatalon osakkeet. Raumanlinna Oy:n pääosakkaana Vakka-Suomen Nuorisosäätiö oli tiiviisti mukana Raumanlinnan myymistä koskeneissa neuvotteluissa 1970-luvulta lähtien ja vuonna 1993 Satakunnan Säätöpankin kanssa solmitussa kaupassa säätiön sijoitusomaisuus kasvoi n. 35.000.000 markalla.

Omaisuuden tuottavalla sijoittamisella on ollut tärkeä merkitys säätiön tarkoituksen toteuttamisessa.

Avustustoiminta

Avustusmäärien kehitys

Avustusmäärien kehitys

Avustusten jakautuminen

Alun perin ovat urheiluseurat olleet keskeisellä sijalla tukia annettaessa. Partio- ja reserviläisjärjestöjen osuus tuen saajista kasvoi 1960-luvulla. Säätiön myöntämä tuki on jakaantunut monille yhteisöille ja tuen saajien joukko on ollut yhteiskunnallisesti moniarvoinen.

Suurimpia yhteisöille myönnettyjä projektiavustuksia ovat olleet:

  • 1999-2002 Meripartiolippukunta Myrskypoikien Partiokarin maja 33.600 euroa
  • 2006-2009 Rauman Partiotytöt ja Tasalam Boja -lippukuntien yhteinen Posionkallion mökki+sauna 60.000 euroa
  • 2007-2017 Rauman Seudun Katulähetyksen Unelmista totta -projekti ja Nuotta -ohjelma 189.000 euroa
  • 2011-2017 Mannerheimin Lastensuojeluliiton Satakunnan piirin tuki- ja kummioppilastoiminta 94.000 euroa
  • 2014 Meripartiolippukunta Myrskypoikien veneenkunnostusprojekti 40.000 - 2014 Pyhärannan Korpiankkurit veneen hankinta 20.000 euroa
  • 2014-2017 Rauman Seudun Mielenterveysseuran Vahvistuva Minä ja Vahvistuva Mieli -hankkeet 107.500 euroa
  • 2015-2017 Rauman Seudun Urheiluampujien ilma-aseradan laitteistohankinta 93.000 euroa
  • 2016 Rauman Partiotyttöjen veneen hankinta 25.000 euroa
  • 2016-2018 Wau ry:n liikuntakerhotoiminta alakouluikäisille säätiön toimialueella, ehdollinen 45.000 euroa

Menestyneet nuoret urheilijat ovat olleet suurimpien yksityisille myönnettyjen kolmivuotisten yhteensä 7.500 euron apurahojen saajina.